Kdo jsme a co děláme?

Naše organizace se jmenuje REP z.s. s názvem pracoviště Poradna pro rodinu a děti

Poskytujeme bezplatnou službu odborného sociálního poradenství podle §37 dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Posláním organizace je dosáhnout pozitivní změny chování a životních podmínek u dětí a mládeže. Společně s rodinou pomáhá dětem a mladistvým vyrovnat se s nepříznivou sociální situací a měnit návyky a způsob života, který by mohl vést ke konfliktu se společenskými normami.

Projednáváním protiprávních činů účinně přispívá k tomu, aby se děti a mladiství nadále nedopouštěli protiprávního jednání. Posláním organizace je také podpora a pomoc obětem trestných činů a ochrana společnosti. Cílem poradny je poskytování psychosociálního poradenství, které je určeno především pro rodiny s dětmi od 11. do 18. let.

Organiazce má akreditovaný program MSČR. Pro podrobné informace o organizaci REP,  klikněte prosím zde .

Poradna je určena především pro děti do 18 let a jejich rodiče.

Naše hlavní programy jsou:

  1. Program výchovného poradenství pro rodinu a děti (výkon programu pro Turnov a Semily)
  2. Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených (výkon programu pro Turnov, Semily, Jablonec nad Nisou )

Poradenství je poskytováno v oblasti:

  • výchovy
  • vztahů, komunikace
  • nevhodných návyků
  • pomoci obětem šikany, trestných činů a domácího násilí
  • právního vědomí

Pro více informací o našich aktivitách klikněte prosím na tento odkaz .

Kde nás můžete nalézt?

Organizace působí ve spádové oblasti Libereckého kraje.

Poradna sídlí v ulici Trávnice 902 v Turnově 

Bez objednání telefonického objednání nelze poradnu navštívit.

Na základě telefonického objednání lze využít služby poradny každý den v týdnu.

Organizace působí ve spádové oblasti Libereckého kraje, služby poskytuje zejména v Turnově. Na telefonické objednání lze služby poradny využít v odpoledních hodinách v Jablonci nad Nisou (pondělí), Semilech (středa) v prostorách Probační a mediační služby ČR. V Mnichově Hradišti poradna poskytuje služby v pátek.

Organizace
 
Aktivity
 
Powered by Panavis & QC© 2016